Vad är ett fribrev?

Fribrev innebär att försäkringen avslutas oftast då i samband med att du byter arbetsgivare med andra pensionsavtal. De inbetalda premierna finns kvar och betalas ut vid pensionen men försäkringsskyddet, som exempelvis efterlevnadsskydd, skrivs ner i förhållande till aktuellt pensionskapital. Det är dessa fribrev man nu har möjlighet att flytta och samla förslagsvis på ett ställe för att få överblick och ha koll på sina pensionspengar.

Skicka oss på pensionsflytten.se en fråga via formuläret så hjälper vi dig att komma vidare med det hur du går tillväga rent praktiskt.

Ett premiefritt år är en mindre förändring som innebär att den försäkrade inte betalar in någon premie under ett år men börjar betala igen efter uppehållet. Ett premiefritt år får inga konsekvenser på försäkringsskyddet, däremot justeras premien upp något resterande år.