Så här har vi räknat

Programmet räknar enligt den prognosstandard som gemensamt tagits fram av Pensionsmyndigheten, Svensk Försäkring, Min Pension och Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Prognosen bygger på en beräkning i enligt med dagens penningvärde så att resultatet kan jämföras med dagens lön. 

Den ekonomiska nolltillväxten bygger på ett beräkningstekniskt antagande som tillsammans med en beräkning grundad på dagens pris- och löneläge ger ett resultat som blir direkt jämförbart med den nuvarande lönen. Beloppen kommer att ändras ju närmare pension du kommer men förhållandet mellan statlig pension, tjänstepension och det du sparat själv kommer att vara detsamma. 

Avkastningen på den valda tjänstepensionen följer prognosstandarden. 

Nytt sparandet antas i beräkningen ske i ett Investeringssparkonto (ISK). Vald avkastning gäller både under spar- och uttagstid. Avkastningsskatt dras varje år från sparandet varför resultatet som visas är efter skatt. 

Ev. befintligt privat sparande, i IPS eller pensionsförsäkring, inkomstbeskattas vid utbetalning, varför beloppet som ingår i beräkningen förväntas ha reducerats med 30%.

Vi använder oss av en schabloniserad kommunalskatt (snittet av Sveriges kommuner 34,20 kr) inklusive medlemskap i Svenska kyrkan. 

Observera att uträkningen är en uppskattning och ingen garanti för din framtida pension.

Länk till uträkningsfunktion
www.swedbank.se/privat/pension/pensionshjalpen