Inkomstpension

Inkomstpensionen som baseras på din lön brukar för många vara ungefär hälften av den totala pensionen. Det finns ett tak för inkomstpensionen och ju högre du ligger över taket destå viktigare blir avtalspensionen - tjänstepensionen från din arbetsgivare.

Premiepensionen (PPM) består av 2,5% av pensionsunderlaget och du kan själv välja vilka fonder som ska ingå. Pensionsmyndigheten är det organ som har det övergripande ansvaret för vilka fonder som ska vara med i utbudet. Idag finns över 1000 st fonder från olika förvaltare vilket lett till mycket kritik kring systemet då det blir näst intill omöjligt för gemene man att ta beslut om vilken/vilka förvaltare som är bäst för dig. Det är inte bara avkastning och risk som ska avvägas utan också vilka avgifter förvaltaren tar ut av dina sparpengar. Om du inte aktivt väljer fonder placeras premiepensionen i premiesparfonden som förvaltas av 7:e AP fonden.

Garantipension fyller ut om du haft låg eller inga inkomster och fungerar som ett grundskydd. För att få full garantipension ska du ha bott i sverige i minst 40 år. För varje år du varit bosatt utomlands minskar garantipensionen med 1/40-del. För flyktingar finns särskilda regler. En ansökan till försäkringskassan krävs för att få garantipensionen utbetald. Garantipensionen betalas ut tidigast vid 65-års ålder.

Skicka oss på pensionsflytten.se en fråga rörande ert speciella fall så reder vi ut eventuella frågetecken!

Alla som har varit bosatta och arbetat i Sverige har rätt till allmän pension. Den består av inkomstpension och premiepension (PPM) och baseras på hur mycket du tjänat innan du går i pension.

Tidigare bestod den av ATP och folkpension men byttes i slutet av 90-talet mot "Allmänn Pension".